SERTİFİKALI REKABET HUKUKU VE UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI (ONLINE)


SERTİFİKALI REKABET HUKUKU VE UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI (TAKVİM – PDF)


SERTİFİKALI REKABET HUKUKU VE UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI (TANITIM – PDF)

“FMRH Merkezi’nin başlıca amaçları şunlardır:

  • Disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle fikri mülkiyet ve rekabet hukukuna ilişkin sorunları tespit etmek, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tartışmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
  • Türkiye’nin Avrupa Birliği ile fikri mülkiyet ve rekabet hukuku alanında mevzuat uyumunu sağlamak ve işbirliğini geliştirmek,
  • Fikri mülkiyet alanında; özellikle marka, patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler gibi fikrî hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek, toplumun ilgili kesimlerini bu konuda bilinçlendirmek,

Rekabet hukuku alanında; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı uygulamalar ile hakim durumun kötüye kullanımına, rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlara ilişkin olarak toplumun ilgili kesimlerini önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek.”